Info

Forskningspodden

En podcast om forskningen vid Högskolan i Borås.
RSS Feed
Forskningspodden
2020
July
April
January


2017
June
April
March
February


2016
June
May
April


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: April, 2016
Apr 26, 2016

Vi möter Anita Pettersson, univeritetslektor i resursåtervinning. Hon forskar bland annat om materialåtervinning och den aska som kommer från avfallsförbränning. Vi får också träffa Pär Carlsson, strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö.

Apr 12, 2016

Vi möter Anders Bremer, lektor i vårdvetenskap. Han forskar om etiska frågeställningar inom ambulanssjukvården till exempel i samband med hjärtstopp och när personer plötsligt avlider utanför sjukhus. Vi träffar också Camilla Palmén, ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården i Södra Älvsbor.

1