Info

Forskningspodden

En podcast om forskningen vid Högskolan i Borås.
RSS Feed
Forskningspodden
2020
January


2017
June
April
March
February


2016
June
May
April


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1
May 23, 2016

Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete och har bland annat intresserat sig för frågor som rör samhällsutveckling och medborgarskap. Tillsammans med Avni Bajrami från AB Bostäder i Borås diskuterar Kennert sin senaste vetenskapliga rapport Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby”.